Wilma Christiaens (NL)

Als begeleidingskundige ben ik verantwoordelijk voor het faciliteren van leer- en ontwikkelprocessen van individuele professionals, teams en organisaties. De narratief begeleider, de supervisor, coach, docent en begeleider kan het 360 Verhalen inzetten voor een eerste kennismaking. Het spel kan ook worden ingezet voor verdieping en het leggen van verbanden.

VERDIEPING EN VERBANDEN LEGGEN
De narratief begeleider en medespelers kunnen ondersteunende vragen stellen en respons geven. Op welke aspecten kun je bijvoorbeeld letten?

o Thema’s die een rode draad vormen in iemands leven
o “Kind van je tijd zijn”: kenmerkende ervaringen voor een bepaalde generatie
o Merk op waar je iemands enthousiasme, toewijding, zoeken, etc. ziet.
o Verbinden met hoe jezelf de verteller kent en meemaakt
o Verbinden met de beroepspraktijk
o Overdracht naar studenten: waarbij en op welke wijze?

CONTACT: Wilma Christiaens